Høringssvar fra Frank Sletten

Dato: 16.09.2021

En forlengelse av restriksjonene fram til juli 2022 er HELT UAKSEPTABELT!!!!!!!!!!

NOK ER NOK AV DETTE NARRATIVET SOM PÅGÅR.....