Høringssvar fra Maria Bruun

Dato: 17.09.2021

Sitat:

 • Hans Petter Graver
  Professor, Universitetet i Oslo
 • Anna Nylund
  Professor, Norges arktiske universitet UiT
 • Ørjan Olsvik
  Professor, Norges Arktiske Universitet, UiT
 • Magnus Løberg
  Universitetet i Oslo
 • Lise Mørkved Helsingen
  Universitetslektor, Universitetet i Oslo
 • Einar Øverenget
  Professor i filosofi, Høgskolen i Innlandet
 • Michael Bretthauer
  Universitetet i Oslo
 • Mette Kalager
  Professor, Universitetet i Oslo

Ett av hovedfunnene i Koronakommisjonens rapport var at regjeringens pandemihåndtering representerte et «paradigmeskifte» fordi man i stor grad, og over lang tid, stengte ned samfunnet og ila befolkningen strenge restriksjoner for å slå ned og holde smitten på et lavt nivå.

Det er imidlertid ingen som har gitt noen utfyllende begrunnelse for hvorfor «de mest inngripende tiltak i Norge i fredstid» var nødvendig.

Ifølge Koronakommisjonen er prosessen og vurderingene som ledet frem til denne konklusjonen, ikke dokumentert skriftlig noe sted.

Vi er av den oppfatning at vi skal være varsomme med å videreføre regler som er et resultat av hastverk – og som ikke åpenbart var nødvendige gitt de mulighetene man allerede hadde i Smittevernloven og Pandemiplanen for 2014.