Høringssvar fra Bjarte Aasland

Dato: 14.09.2021

DEN NYE REGJERINGEN MÅ TREKKE FORSLAGET TIL FORLENGET SMITTEVERNDIKTATUR

Min kommentar er: Nei. Dette forslaget støttes ikke og bør trekkes av både prinsipielle og faglig grunner. Det smitteverndiktaturet som tiltakene representerer, er ikke faglig medisinsk forankret når man forsker i temaet og studerer hva høyst kvalifiserte leger, professorer og forskere sier. Det er mange nyanser som er tapt pga den enveiskjøringen som ennå gjelder i Norge.

Dette forslaget bør trekkes prinsipielt, pga den taktløse datoen for publisering sammen med en urimelig tidsfrist.

I tillegg er det faglig sett et dårlig forslag og det lar jeg landets medisinske fagpersoner gå nærmere inn på. Det burde være åpenbart hvorfor dette må sies nei til

Det sammen med feil bruk av PCR testen (45x, etc), har ført til et fryktregime i folket som river og sliter i samfunnskulturen, der det skapes uro, dogmatisering, mobbing og stigmatisering av selv våre yngste. Barna bør skjermes, ikke rives med i et fryktregime skapt av de av oss som skulle vært mer voksne. Den nye regjeringen oppfordres på det sterkeste til å gjøre helt nye grep, på dette og andre viktige områder for landets ve og vel