Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 877472

Dato: 13.09.2021

Nå har dette gått langt nok.

Store deler av befolkningen er lettere traumatisert av Helse og omsorgsdepartementets handtering av viruset og nevrotisisme blomstrer. Dette er misforstått omsorg, - og ligner mer ett angrep hvor man beskylder alle for å være farlig, og på dette grunnlaget skal ha frihet til å operere som de vil.Helt ignorante for alle konsekvenser av tiltak - brudd på menneskerettigheter, vår grunnlov og Nuremberg koden. Dette skjer under en unntakstilstand det ikke har hvert grunnlag for i vårt land. Vi har en under dødlighet i forhold til en vanlig influensa sesong!! Og om våre sykehus ikke kan klare handtere dette så har vi ett sykehusproblem. I mitt omeråde er det lagt ned 2 sykehus for så opprette ett nytt - noe som var trangt og for lite fra dag 1. - Og nå vil dere fortsette operere med karantener og isolasjon fordi vi alle er så farlig og kan kanskje drepe andre da vi kanskje har ett farlig virus.Dette er helt over stokk og sten. Alt basert på noe vi ikke kan se - kanskje ditt, kanskje datt og viss at det dersom. Dette med karantene hotell og isolasjon basert på frykt for at du kanskje har ett farlig virus, mange ganger basert på feil testresultat, er ikke omsorg. Det heter tortur og utføres gjerne av totalitære regimer for å få sin vilje.Sykelig gjøring av friske mennesker er på ingen måte greit. Helse og omsorgdepartementet opptrer ikke rasjonelt ovenfor befolkningen og hvilket sykdomsbilde vi har. Dette er ikke veien å gå. Vi må få rasjonaliteten tilbake.

Vær så snill!