Høringssvar fra Bente

Dato: 24.09.2021

Et klart NEI til videreføring av midlertidig lovendringer i smittevernloven!!

Et evigvarende smittevernsdiktatur???

Nok er nok!!

Å forlenge korona-tiltakene, (karantenehotell, isolering, koronasertifikat osv) i første omgang til 1. juli 2022, er å snik-innføre et evigvarende smittevernsdiktatur. Dette forslaget er veldig dramatisk.

De såkalte smittevernstiltakene, har liten hensikt, og å gjøre det helvete vi har levd under til den nye "normalen" er skremmende at noen kan foreslå.

Ifølge helsemyndighetene så gir "vaksinene" god beskyttelse mot alvorlig sykdom og død.

Covid-19 /SARS cov-2 vil da ikke lenger være en allmennfarlig sykdom i Smittevernlovens forstand.
Loven er klar på at den ikke kan brukes til å innskrenke befolkningens frihet når den sykdommen det gjelder, ikke er allmennfarlig.

Det foreligger IKKE en slik nødsituasjon hverken i Norge eller noen andre land. Dødeligheten for COVID-19 ligger mellom en relativ mild sesong influensa (0,01 % til 0,001%) i de fleste land inkludert Norge til en relativ kraftig sesong influensa i andre land (0,1% til 0,2%).

Videreføring av fullmaktslover som gir grunnlag for inngrep i grunnleggende friheter for befolkningen, er ubegrunnet, uforholdsmessig og strid med både Grunnloven og EMK.

Med dette som bakgrunn er det ikke forholdsmessig å videreføre midlertidig lovendringer i smittevernloven.