Høringssvar fra Arild Hammerø

Dato: 24.09.2021

Helt uakseptable inngrep.