Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 257548

Dato: 24.09.2021

Forslaget støttes