Høringssvar fra Ole Christian Ellestad

Dato: 11.09.2021

Jeg vil bare minne om en tidligere unntakstilstand som ble gjort permanent i tredve-årenes Tyskland. Permanent unntakstilstand er selve forutsetningen for en leir hvor «alt er mulig», hvor det uhyrlige faktisk kan skje.

Vi må ikke glemme at leiren er barn av unntakstilstanden i moderne tid. Vi vet hva unntaket som regel medfører, internering av noen i leir.

Det er på tide å innse at befolkningen har blitt tatt som gissel på ubestemt tid i en «krig mot smitte», en krig som har til felles med krigen mot terror og narkotika, at den virker uendelig. Bare en slutt på unntakstilstanden kan fri oss fra den «rene» intensjonen som mange nå rettmessig oppfatter som en krig mot befolkningen selv.

Rettssikkerheten har vært svekket lenge nok.