Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 256918

Dato: 24.09.2021

Nok er nok!

koronaviruset har nå en dødelighet på lik linje med et vanlig influensavirus.

Vaksinerte smitter også, så koronasertifikatet er helt uten hensikt.

Videreføring av disse lovene gir store inngrep i grunnleggende friheter, og er i strid med Grunnloven.

Det er galskap at helsebyråkrater skal få styre dette i ytterligere ett år uten kontroll og begrensninger!

Gi folk tilbake friheten sin!