Høringssvar fra Jonas Mykland

Dato: 12.09.2021

Det er absolutt ikke noe grunnlag for denne utvidelsen. Som ung person i Norge skremmer det meg hva slags tanker dere har om statens makt over individet. Jeg håper virkelig at dere ikke gjennomfører dette. Med hilsen bekymret ung person som har mistet troen på at dere handler i mine beste interesser.