Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 211243

Dato: 24.09.2021

Vi kan ikke fortsette dette lenger med bakgrunn i de medisinsk fakta som foreligger. Vaksinesertifkatene må også avvikles snarest. Det foreligger heller ikke medisinske grunner til opprettholdelse av et slikt system! Ta vare på individer og folket. Frihet og likeverd må alltid være prioritet!