Høringssvar fra Nadine Larsen

Dato: 13.09.2021

Jeg ønsker ikke at Regjeringen skal få igjennom sitt forslag om å videreføre sine smittevernforskrifter og midlertidige smittevernlover.

Når vi nå ikke lenger trenger slike strenge og frihets begrensende regler for befolkningen, så bør de avskaffes slik at vi kan gå tilbake til livet slik det var før Covid 19.