Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 104120

Dato: 14.09.2021

Dette er ikke en epidemi men et narrative og ikke demokrati dette må stoppes!!!