Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 269023

Dato: 24.09.2021

Angående regjeringens forslag om å forlenge punktene i smittevernloven som gir hjemmel for forskrifter og karantenehotel, isolering, koronasertifikat, smittekarantene, så er jeg i mot dette. Dette er en grunnleggende mangel på respekt for vårt land og folket.Det burde vært en offentlig debatt om dette, i stedet for å sende det ut til høring to dager før valget. Men det var vel kanskje det som var meningen.