Høringssvar fra Frode Burdal Klevstul

Dato: 13.09.2021

Det er naivt å tro at en borgers ord påvirker makten som rår. Det som har skjedd siden mars 2020 har en gang for alle avslørt statens sanne ansikt. Det er ikke et vakkert syn. Allikevel, jeg velger å svare. Aller mest for å gjøre det ettertrykkelig klart hvilken side jeg selv stod på i denne tid. En tid hvor grunnlov og menneskerettigheter er tilsidesatt for å "beskytte folks helse".

Dersom man ikke er sløvet ned av statspropagandaen som spys ut i alle kanaler, er løgnens spill lett å lese.

Det er på høy tid å la folket bevege seg fritt.
Det er på høy tid å avslutte tiltak som ikke hører hjemme i et godt demokrati.
Det er på høy tid å følge Grunnloven og menneskerettighetene.

Alle som har ønsket det har nå fått vaksinen, og skal i følge myndighetene selv være meget godt beskyttet mot COVID-19. Helt siden starten har vi fått beskjed om at vaksinen har vært veien ut av pandemien. Når myndighetene ønsker å forlenge tiltakene, må man spørre seg om hva den egentlig grunnen er. For når folk er beskyttet mot sykdommen, kan det vel ikke handle om helse?

Det er ikke slik at "det kan komme nye virusvarianter". Det kommer nye virusvarianter hele tiden. Det har det gjort så lenge nasjonen Norge har eksistert, og lenge før det også. Om isolering, smittekarantene, koronasertifikat og karantenehotell skal fortsette så lenge vi har nye virusvarianter, betyr det at disse "midlertidige" tiltakene fortsetter i det uendelige. Da har vi ikke lenger noe demokrati. Er det dette som er det virkelige målet til våre folkevalgte?

Frode Burdal Klevstul.