Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 105734

Dato: 14.09.2021

Dette forslaget er grummlovstridig og det strider med internasjonale lover om friheten til å ta egne valg for egen helse og muligheten til å bevege seg fritt