Høringssvar fra Morgan Sand

Dato: 13.09.2021

Det er ikke ett holdbart grunnlag for videre forlengelser av restriksjoner i Norge! Det er ikke lengre noen unntakstilstand.