Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 159133

Dato: 20.09.2021

NEI til videreføring av smitteverntiltak. Dette skal ikke forlenges.