Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 102549

Dato: 14.09.2021

Jeg avviser dette forslaget.