Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 749353

Dato: 13.09.2021

Hei

Dette mener jeg er helt feil fordi det er brudd på Grunnloven og strider imot den enkeltes meneskerettighet

Med vennlig hilsen

May Jørgensen