Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 163835

Dato: 21.09.2021

Regjeringens forslag er Grunnlovstridig. Jeg protesterer derfor med dette.