Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 129043

Dato: 15.09.2021

Jeg er i mot forlengelse av forslaget ettersom vi bor i et demokrati og opplevd flere ganger det siste året at det ikke foreligger demokratiske prosesser rundt de beslutninger som tas. Videre at andre hensyn ikke blir vurdert sett opp mot påstått smittefare ved valgte tiltak. Jeg har lenge følt på at dette nærmer seg diktatur og mangler ofte faglig forankring i de beslutninger som tas og rammes svært urimelig for enkelte.