Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 593307

Dato: 13.09.2021

At Staten kan fortsette å ha så mye makt over enkeltindividene i et samfunn, er slik jeg ser det udemokratisk.

En vaksine skal beskytte deg, noe regjeringen hevder at denne vaksinen gjør. Å innføre et vaksinepass bryter mot menneskerettighetene. Som frie mennesker har heller ikke regjeringen hjemmel til å innskrenke bevegelsesfriheten til mennesker. Regjeringen kan komme med anbefalinger, men ikke med innskrenkinger og forbud av en sånn art. Regjeringen har selv sagt at vi skal gå tilbake til et normalt liv i september. Da gir det ingen mening at disse tiltakene skal fortsette.