Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 134428

Dato: 15.09.2021

Jeg ønsker ikke en forlengelse av endring av smittevernloven.