Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 263997

Dato: 24.09.2021

Det mangler dokumentasjon på at mange av disse tiltakene er hensiktsmessige når det kommer til folkehelse. Man bør ta større hensyn til de skadlige bieffektene som påføres befolkningen som helhet og spesielt barn og ungdom. Dette må sees opp imot risikoen med viruset som nå er konstatert har en dødelighet på lik linje med influensa. I følge FHI har barn som regel et mildt forløp hvis de blir smittet. Barn bør derfor ikke utsettes for massetesting og definitivt ikke for massevaksinering av en vaksine som innebærer risiko for alvorlige bivirkninger og som vi enda ikke vet noe om eventuelle langtidseffekter av.

Vaksinerte kan fortsatt smitte og dermed mister coronapasset sin hensikt.

Høringen har hatt en ekstremt kort høringsfrist og det er forundrende at dette er ikke blitt tatt opp i valgdebatten. Dette er forslag som gir grunnlag for inngrep i grunnleggende friheter og det trengs mye mer offentlig debatt i slike spørsmål.