Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 392154

Dato: 12.09.2021

Dette forslaget er galskap og på god vei til å bli en diktatur stat! Må aldri bli godtatt!!!