Høringssvar fra Lotte Amland

Dato: 24.09.2021

Denne midlertidige forskriftshjemmelen strider i utgangspunktet med både grunnloven og menneskerettighetene så at den skal forlenges er uholdbart og rett og slett forkastelig.
Få en slutt på dette NÅ!