Høringssvar fra New Spirit Communication

Dato: 14.09.2021

Galskap!

NEI!

Denne regjetingen bør settes i bur for å foreslå noe slikt!