Høringssvar fra Mai Christina Stenseth Rogstad

Dato: 13.09.2021

Smittevernsloven bryter med grunnloven og menneskerettighetene.

Smittevernsloven må ikke forlenges.