Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 122136

Dato: 15.09.2021

Hvofor forlenge den forskriften? Hensikten? Korona har vist seg å ikke være så farlig likevel. Hva med grunnloven? Skal dere fremdels sperre folk inne? Enda mer psykiske lidelser for barn og unge? Overgrep Skal få fortsette som det har gjort siste 1, 5 året. Vi vil ha friheten vår tilbake, for våre sårbare, barn og unge. Vi vil ha arbeidsplassene våre tilbake. Vi vil leve fritt, i vårt frie land, som det en gang var.