Høringssvar fra Mari Kristiandatter Sande

Dato: 24.09.2021

Jeg sier nei til videreføring av koronasertifikat. Koronasertifikatet er en ufrivillig ordning, uavhengig av vaksinestatus. Det er et kontrolltiltak, ikke et smitteverntiltak. Opphev koronasertifikatet omgående.