Høringssvar fra Mona S. Anderssen

Dato: 13.09.2021

Jeg er imot dette!!
Jeg ser ingen ingen rimelig grunn til å fortsette med denne loven da den går på tvers av Grunnloven og Menneskerettigheter om å bevege seg fritt i eget land, og øvrige land som er tilsluttet avtaler om fritt opphold og å ferdes fritt. Det innbefatter også å kunne vende fritt tilbake til Norge uten hindring(karantene hotell og testing )som borger av Norge.

Ei heller kan jeg støtte diskriminerende tiltak som koronasertifikat.

Isolering og begrensende tiltak for å begrense smitte må nå begrenses og helst opphøre. Dette er i all hovedsak barn og unge det gjelder og det forringer deres hverdag og undervisning går tapt samt sosial omgang med gjevnaldrede. Dette er veldig inngripende i deres liv.

Korona kan i dag umulig utgjøre en trussel mot samfunnet eller befolkningens helse. Alle som med noen grad av rimelighet kan sies å være truet av korona, har kunnet vaksinere seg. Myndighetene påstår selv at korona-vaksinen beskytter mot død og alvorlig sykdom. I det siste halvåret har bare 2-3 personer dødd av korona. Under 100 personer er innlagt på sykehus på grunn av korona. I Danmark, et land det er naturlig å sammenlikne seg med, er alle korona-tiltak nå opphevet.

Når myndighetene til tross for dette tar til orde for å forlenge de tvangsmessige korona-tiltakene, kan dette umulig dreie seg om hensynet til folkehelsen. Dersom myndighetene forsøker å videreføre korona-tiltakene, vil dette undergrave tilliten til det politiske systemet og statsmakten.