Høringssvar fra tove hedlund

Dato: 25.09.2021

Det finnes ikke et eneste grunnlag, for å forlenge de midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, interneringsted for innreisekarantene, samt isolering og begrensning av bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke spredning av SARS- CoV-2.