Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 616470

Dato: 13.09.2021

Høringen legger opp til en forlengelse av dagens regelverk, noe som i praksis betyr at barn må i karantene/karantenehotell ved passering av grensen. Åpne, faktiske demokratier i Europa har nedgradert Covid-19 til en epedemi som ikke regnes som samfunnskritisk sykdom for lengst. Og i Norge vurderer man å innføre en permanent smittevernsstat. Det er LATTERLIG!

Forslaget vil begrense folk med fritidseiendom i Sverige som har barn som er uvaksinerte. De vil i praksis kunne reise fra en kommune uten smitte, til sin hjemkommune i Norge hvor smitten er mørkerød. Og det uten og hatt noen form for nærkontakter. Og konsekvensen er at forslaget tilsier at man i en slik situasjon skal i karantene med barna. Forslaget er langt unna å innfri kravet om forholdsmessighet, og er et klart brudd på smittevernloven, menneskerettighetene og norsk grunnlov.

De uforholdsmessige tiltakene regjeringen har gjennomført gjennom hele pandemien må stoppes nå. Grensen for MAKTMISBRUK er nådd for lengst. Pandemien har vært håndtert av glade amatører uten noen form for smittefaglig forståelse.