Høringssvar fra Tom Krogh Sørensen

Dato: 23.09.2021

Dette er demokratisk galskap som må stoppes omgående.