Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 141444

Dato: 16.09.2021

Karantene hotell må stopes umidlebart