Høringssvar fra Turid Kaarby

Dato: 16.09.2021

Nei! Tiltakene som foreslås forlenget er ikke nødvendige og innebærer alvorlige inngrep i folks liv.