Høringssvar fra Fredrik Balsnæs

Dato: 16.09.2021

Jeg opplever videreføring av korona tiltakene som ubegrunnede. Det er nesten ingen nordmenn som dør eller blir alvorlig syke av dette viruset. Det er rapportert titusenvis av bivirkninger fra vaksinene og knapt 800 mennesker har dødd med eller av Corona. Det bekymrer meg at sittende regjering ønsker ovenfra og ned styring ved hjelp av et smittevernsdiktatur. Dette ødelegger hele fundamentet Norge er bygget på. Vi kan ikke godta at politikere som jobber for oss, skal fortsette med disse maktovergrepene mot befolkningen. Dette eksperimentet må avsluttes nå!!