Høringssvar fra New 2 Norway

Dato: 14.09.2021

Dette forslaget støttes ikke og bør trekkes av både prinsipielle og faglig grunner.