Høringssvar fra Einar Vikanes

Dato: 24.09.2021

Regjeringens forslag om å fortsette unntaksbestemmelsene i smittevernloven må forkastes

Vi har allerede ufrivillig fått oppleve konsekvensene av at regjeringen får utvidede fullmakter, det vil vi ikke ha mer av. Konsekvensene er av en slik artat det går ut over menneskerettighetene til alle,menneskelig verdighet og helse, bryter oss ned,og bryter også med rettstatsprinsippene. Retorikken de siste atten månedene gir et dystert inntrykk av hva den ytterligere kan brukes til.

Einar Vikanes