Høringssvar fra Jan Tore Amland

Dato: 14.09.2021

Nei! End galskapen!