Høringssvar fra Signe Katrina Kvamen Amundsen

Dato: 24.09.2021

Til rette vedkommende,

Jeg sier et klart NEI til "Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2"

For det første, se hvor mange høringssvar det ligger her av personer og organisasjoner som er imot dette! Les de alle sammen! Jeg støtter samtlige som bruker sin stemme mot dette maktmisbruket, og trekker spesielt frem høringssvar fra Steigan.no, Barnevernsaksjonen.no og Stop Lockdown i Norge.

Gi meg eneste grunn for massetesting av friske barn i skoler og barnehager rundt om i landet, som er basert på vitenskap og på hva vi nå vet om covid-19 sykdom hos barn! Dere kan ikke det, for eneste grunnen er å holde oppe frykten i befolkningen og å få en grunn til å fortsette tiltak som aldri skulle vært implementert i første omgang!

FHI har selv sagt at om man tester så store deler av befolkningen som ikke har symptomer, så blir mange prøvesvar faktisk falskt-positive! Det skulle vært straffbart å sette et barn i karantene for å få positivt svar på en PCR-test, når barnet ikke engang har symptomer. I følge FHI så skal alltid PCR-testen sees i sammenheng med symptomer, da den i seg selv ikke kan skille mellom dødt og levende virus.

Det er rett og slett ingen logikk i å fortsette tiltakene!

Når de fleste nå er vaksinert med to doser, og vaksinen avtar i virkning etterhvert, da må vi åpne fullstendig nå! La de barna som tross alt tåler sykdommen så bra få leve fritt, uten noe videre testing! FHI har selv sagt at Covid-19 ikke er farlig for barn og at det etterhvert bare blir en del av de vanlige sykdommene som ellers er. De har sagt at de fleste barn blir smittet, men tåler det bra. La dem da bli smittet nå, mens de eldre og med underliggende sykdommer har effekt av vaksinen de har tatt.

Vi må aldri komme dit at vaksiner på noen måte er obligatorisk for å være en del av samfunnet forøvrig. Om de som ikke vil ha vaksinen velger det for seg og sine barn, så er det deres valg, og det må respekteres!

Mvh

Signe Katrina Kvamen Amundsen