Høringssvar fra Amund Osnes

Dato: 13.09.2021

Syns at midlertidig skal være midlertidig. Nå som covid når sin slutt burde ikke disse regler og låver enda gjelde. Å forlegne noe midlertidig er alldri bra. Covid er som sagt slutt, dermed skal det være slutt på disse reglene.