Høringssvar fra Kjetil Elvevold

Dato: 24.09.2021

Jeg har doktorgrad fra det medisinkse fakultet i Tromsø innen leverfysiologi. Etter endt post-doc periode arbeidet jeg 4 år med mekanismer for aktivering av det humane immunforsvaret. Deretter var jeg med på å etablere et bioteknologiselskap, www.dliver.com Firmaet arbeidet mot legemiddelindustrien og vi hjalp de med å analysere biodistribusjon av nye legemidler i forsøksdyr. Vi jobbet tett med AstraZeneca og jeg har 3 fagfellevurderte publikasjoner sammen med de. I 2015 injiserte jeg en teknologisk nyvinning i forsøksdyrene og gjorde analyser. Den teknologiske nyvinningen var lipide nanopartikler med mRNA. Nøyaktig det samme som injiseres i mennesker over hele kloden i dag. Jeg har også vært med i to europeiske samarbeid der problemstillingen har vært å få levert mRNA (ofte modifiserte mRNA) inn i målceller. Kunnskapen, eller mangel på kunnskap, om å få levert mRNA inn i målceller er noe jeg har veldig god kunnskap om. Jeg skriver mangel på kunnskap fordi man får det rett og slett ikke til. Kroppen vår er forhåndsprogrammert gjennom vårt DNA til å utføre sine oppgaver. Man kan si det så enkelt som at kroppen vil ikke ha fremmed mRNA og har mange mekanismer for å hindre det. Jeg mitt arbeid i D'Liver vet jeg også at det tar opp mot 10 år å lage en ny trygg medisin. Disse nye genterapiene som kalles feilaktig for vaksiner for å gjøre de mer "spiselig" for folk. Alle tidligere definisjoner på dette medikamentet er genterapi. Etter mars 2020 har flere definisjoner blitt endret slik at terrenget er tilpasset kartet og ikke motsatt. For dette er genterapi. De er ikke godkjente, så de er fortsatt i fase 3, dvs de er eksperimentelle. Man injiserer eksperimentelle genterapier i folk. Hvorfor gjør man det? Det er ikke nødvendig. Det hevdes at vi har ikke noe valg fordi vi har en pandemi. Faktum er at dette corona-viruset er like dødlig som en kraftig influensa. Professoer John Ioannidis ved Harvard er en av de mest siterte forskerne i verden og han har i store meta-studier konkludert med en dødsrate på 0,2% for hele befolkningen. Man kunne kommet unna med dette ved å gjøre som foreslått i The Great Barrington Declaration. Eller enda bedre, ved hjelp av enkle billige medisiner. Man regner i dag, 24 september, med at India har oppnådd flokk-immunitet ved hjelp av ivermectin til hele befolkningen. Ikke ved hjelp av genterapiene siden bare 15% av befolkningen er injisert. Ivermectin regnes som kontroversielt blant de som er pro-genterapi. Men det finns andre medikamenter som hydroxychloroquine som brukes i stor utstrekning i f.eks Afrika. Der er også sykdomsbyrden svært liten. I desember publiserte 57 forskere (McCullough et al) et arbeid der beskriver hvordan man med tidlig behandling reduserer sykehusinnleggelse og død med hele 85%. Det er imponerende tall som ikke har fått noe oppmerksomhet. Det som har fått oppmerksomhet er Pfizers tall på 95% effektivitet. Men det er ekstremt forledende. En publikasjon i velrennomerte Lancet i april viser at 95% bare gjelder å dempe symptomene og hadde absolutt ingenting å gjøre med å hindre død. Og enda verre, 95% gjelder relativ risiko reduksjon. Det som er interessant for en befolkning er absolutt risikoreduksjon. Den var på 0,84% for pfizers genterapi. Norges styresmakter valgte i desember pfizers genterapi med absolutt risikoreduksjon på 0,84% for å dempe symptomer med en svært dyr eksperimentell medisin, istedenfor en billig behandlingsregime som hindrer død med 85%. Dette er så uetisk og forkastelig at beslutningstakere blant norske helsemyndigheter bør mental undersøkes.

Stopp galskapen, gi folket billige medisiner for tidlig behandling av symptomer og la borgere få leve et normalt liv