Høringssvar fra Elain E. W. Schjøren

Dato: 12.09.2021

Nei, den skal ikke forlenges.