Høringssvar fra Hilde Bjørheim

Dato: 24.09.2021

NEI til forlengelse av alle midlertidige forskriftshjemler vedrørende SARS-COV-2