Høringssvar fra Gro Vistnes

Dato: 23.09.2021

Nei til forlengelse!

Vi vet nå at Korona har en dødelighet på linje med en influensa. Det er også etterhvert kommet god forskning på behandling av Covid 19, og de fleste i risikosonen er vaksinert. Vi vet også at PCR testene ikke er egnet som diagnostisk verktøy alene, og massetesting av asymptomatiske barn og unge fører selvsagt til mange "smittetilfeller" som i realiteten har liten negativ innvirkning på folkehelsen.

De midlertidige koronaforskriftene er inngripende og bryter med menneskerettighetene og Grunnloven, det er ikke holdepunkt for dem.

Det er normalt at en stat har et helsevesen, med korona-endringene i smittevernloven har helsevesenet istedet fått en stat, og vi er i ferd med å bevege oss inn i noe som ligner mer og mer på et helsediktatur. Er det foretatt noen konsekvensutredning for hva inngripende og frihetsberøvende tiltak på sikt har å si for liv og helse?