Høringssvar fra Marianne Todal Myran

Dato: 11.09.2021

Jeg ønsker IKKE en forlengelse av den midlertidige loven om endringer i smittevernloven.

Dette lovforslaget vil jeg på det sterkeste protestere mot!

Dette lovforslag bryter med både Den Norske Grunnlov, kapittel E - §92 - 113.

De Internasjonale menneskerettigheter, artikkel 1, 3,12, 13, 18 og 30.

Diskrimineringsloven "Lov om likestilling og forbud mot diskriminering, inkl. vedl. 1.

Myndighetenes press mot befolkningen for å la seg injisere med disse, bryter også med Nürnberg-kodeksen.

Her i Norge lever vi i et demokrati og et «vaksinepass» og flere av de andre restriksjonene rundt C19 situasjon hører derfor ikke hjemme her.

Å ta en vaksine er frivillig og det er ikke noe man skal kunne bli presset til å ta på noen måte. De vaksinene som danner grunnlaget for «vaksinepasset», er samtlige kun nødgodkjente, eksperimentelle vaksiner som aldri tidligere er testet ut på mennesker.

Denne midlertidige loven har allerede ført til diskriminering av folk og gir folk store begrensninger i livene deres. Ikke bare ifhtil å reise. Men det blir også misbrukt mot folk slik at de blir tvunget til å ta en eksperimentell vaksine for feks ikke å miste jobben sin.

Nedstengningen har medført omfattende skade på folks psykiske helse, tap av arbeid, inntekt og hjem. Det har også skadet næringslivet, underholdningsbransjen, serveringsbransjen, idretten mm.

Kort sakt, hele den norske økonomien.

Skadene som en nedstengning gir på både kort og lengre sikt er vesentlige.

Både voksne og ungdommer har utviklet depresjoner og begått selvmord som følge av lockdowns og det som følger med den situasjonen.

Og det pga et virus med en dødelighet på 1.4%!! Statistikken på dødsfall relatert til Covid 19 er ikke høye nok til å forsvare et slikt drastisk inngrep folks privatliv og frie ferdsel. Denne loven har allerede misbrukt folks tillit nok.

Jeg sier derfor NEI til å opprettholde denne midlertidige loven!!!!