Høringssvar fra Johnny Winterthun

Dato: 24.09.2021

Når regjeringen legger press for å innføre spkalt
Enhver forlengelse av, også forsøk på inføring av Coronasertifikat, anses som både Grunnlovstridig og i strid med alle helsefaglige fakta som ligger på bordet.
Vi skal ikke ha noen diskriminering av folk i Norge, og Regjeringen har lagt opp til å skape fronter mellom folk. Alle har i tillegg rett til selv å bestemme over eget liv og helse.
Sist men ikke minst:
Data på smittetall fra land med høyest vaksinasjonsgrad viser klart at den største andelen med smitte er blandt de fullvaksinerte, noe som klart indikerer at det er de vaksinerte som faktisk utgjør en trussel for befolknigen, og ikke de uvaksinerte, som har ivaretatt sitt naturlige immunforsvar