Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 239631

Dato: 24.09.2021

Videreføring av dette bør ikke skje , den bør forkastes!
Vi har over lengre periode levd svært begrenset og på sikt vil dette gi en rekke psykiske, fysiske og sosiale utfordringer i samfunnet.

Føler vi har blitt roboter som blir overvåket hvorhen vi beveger oss, friheten er begrenset.